Number of the records: 1  

Molekulární biologie a genetika XI

 1. 1.
  0105293 - UMG-J 20043040 RIV SIGLE CZ cze M - Monography Chapter
  Dráber, Pavel
  Cytoskelet a přenos signálů.
  [Cytoskeleton and signal transduction.]
  Molekulární biologie a genetika XI. Praha: Ústav molekulární genetiky, AVČR, 2004, s. 21-32. ISBN 80-902588-4-0
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5052915
  Keywords : cytoskeleton * signal transduction
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology

  Studium cytoskeletu je v současné době v popředí zájmu buněčné biologie a jde o rozsáhlou a dynamicky se rozvíjející oblast. Základní informace o cytoskeletu jsou uvedeny v učebnicích molekulární biologie buňky jako jsou např. Molecular Biology of the Cell (B. Alberts a kol., 4. vydání, Garland Publishing Inc., New York, 2002. V tomto ppříspěvku jsou hlavní komponenty cytoskeletu pouze připomenuty, stejně jako jeho základní funkce. Podrobněji jsou popsány funkce cytoskeletu při přenosu signálů, jejichž studium se rozvinulo v posledních letech. Pozornost je věnována především regulační úloze Rho GTPáz, +TIP proteinům na koncích mikrotubulů a dendritickému nukleačnímu modelu tvorby lamelipodií.

  Study of cyoskeletal protein functions is in the center of cell biology research as these proteins play integrating role in spatial and temporal organization of cell. Basic data about cytoskeletal systems are summarized in major cell biology text-book, e.g. in Molecular Biology of Cell (B. Alberts et al., 4th edition, Garland Publishing, Inc., New York, 2002). In this chapter major characteristics of cytoskeletal proteins are only briefly mentioned as well as their functions. In more detail is described role of cytoskeleton in signal transduction, participation of small GTPases of Rho family and +TIP microtubule proteins in regulation of microfilament and microtubule forms. Present view on formation of lamellipodia, dendritic nucleation model, is presented.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012539

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.