Number of the records: 1  

Boar seminal immunosuppressive fraction attenuates the leptin concentration and restores the thymus mass during pregnancy in mice

 1. 1.
  0105272 - UMG-J 20043006 RIV GB eng, eng J - Journal Article
  Veselský, Leopold - Holáň, Vladimír - Dostál, Jaromír - Železná, Blanka
  Boar seminal immunosuppressive fraction attenuates the leptin concentration and restores the thymus mass during pregnancy in mice.
  [Kančí semenná imunosupresivní frakce snižuje koncentraci leptinu a obnovuje hmotu thymu u březích myší.]
  Reproduction. Roč. 127, č. 5 (2004), s. 581-585. ISSN 1470-1626
  R&D Projects: GA ČR GA303/01/0615; GA MZd NI6883
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5052915
  Keywords : pregnancy * leptin level * seminal immunosuppressor
  Subject RIV: EC - Immunology
  Impact factor: 2.181, year: 2004

  The immunosuppressive fraction (ISF) of boar seminal vesicle fluid affected the leptin concentrations in blood plasma and adipose tissue in mice during pregnancy. The leptin concentration in blood plasma and adipose tissue increased in the latter half of pregnancy. The ISF treatment at the bigining of pregnancy lowered the leptin concentration both in blood plasma and adipose tissue of pregnant mice. Thymus involution has been described in pregnant mice.ISF treatment also compensated for the loss of thymus mass during the whole pregnancy in the ISF-treated mice

  Imunosupresivní frakce (ISF) kančí tekutiny semenných váčků ovlivnila koncentrace leptinu v krevní plazmě a tukové tkáni u březích myší. Koncentrace leptinu v krevní plazmě a tukové tkáni se ve druhé polovině březosti zvýšila. Působení ISF na začátku březosti snížilo koncentraci leptinu v krevní plazmě i v tukové tkáni březích myší. Zvětšený thymus byl u březích myší také popsán. Vliv ISF také kompenzoval ztrátu hmoty thymu během celé březosti u myší podrobených působení ISF
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012518

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.