Number of the records: 1  

Terminologický slovník 13

 1. 1.
  0105238 - UIVT-O 20040229 RIV CZ cze, eng J - Journal Article
  Přečková, Petra
  Terminologický slovník 13.
  [Terminological Glossary 13.]
  Lékař a technika. Biomedicinské inženýrství a informatika. Roč. 35, - (2004), s. 122-123. ISSN 0301-5491
  R&D Projects: GA MŠMT LN00B107
  Keywords : biomedical engineering * informatics * medicine
  Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research

  Výkladový česko-anglický slovník v časopise Lékař a technika je sestavován z klíčových slov jednotlivých článků uvedených v daném čísle časopisu. Jedná se zejména o termíny z biomedicínského inženýrství, informatiky a medicíny. Cílem slovníku je přispět k sjednocování odborné terminologie.

  The interpretative Czech-English dictionary in the journal Physician and Technology is compiled from keywords from individual papers in the given issue of the journal. These are mostly terms from biomedical engineering, informatics and medicine. The aim of the glossary is to contribute to unification of applied scientific terminology.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012485

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.