Number of the records: 1  

Essays on Fictio and Perspective

 1. 1.
  0105133 - FLU-F 20040162 RIV DE eng M - Monography Chapter
  Koťátko, Petr
  Truth Conditions and Literary Aspirations: Basic Correlations.
  [Pravdivostní podmínky a literární aspirace: základní vztahy.]
  Essays on Fictio and Perspective. Bern: Peter Lang AG, 2004 - (Rossholm, G.), s. 155-170. ISBN 3-03910-123-4
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z9009908
  Keywords : literary interpretation * truth conditions * principle of charity
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

  The paper approaches literary work as a structured complex of literary aspirations beared by the text and analyzes the relation between the text's aspirations and author's aspirations, the parallel between literary aspirations and truth conditions, the applicability of the (special version of) the principle of charity in the spehere literary interpretation etc.

  Autor obhajuje svoji definici literárního díla jako strukturovaného komplexu literárních aspirací textu a zkoumá vztah mezi aspiracemi textu a aspiracemi autora, korelaci mezi pravdivostními podmínkami a literárními aspiracemi textu a možné uplatnění zvláštní verze principu vstřícnosti ve sféře literární interpretace.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012383

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.