Number of the records: 1  

On the empirical modelling of nonmonotonous shear viscosity functions

 1. 1.
  0105109 - UH-J 20043057 RIV BR eng C - Conference Paper (international conference)
  David, Jiří - Filip, Petr
  On the empirical modelling of nonmonotonous shear viscosity functions.
  [K empirickému modelování nemonotónního průběhu smykové viskozity.]
  PPS 2004 Américas Regional Meeting Proceedings. Florianopolis: Polymer processing society, 2004, s. 549-550.
  [PPS 2004 Américas Regional Meeting. Florianapolis (BR), 07.11.2004-10.11.2004]
  R&D Projects: GA AV ČR IAA2060202; GA AV ČR KSK2076106
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2060917
  Keywords : modelling * nonmonotonous shear * viscosity functions
  Subject RIV: BK - Fluid Dynamics

  In contrast to rheological behaviour of common fluids, some composite materials exhibit locally nonmonotonous behaviour of shear viscosity against shear rate (shear stress). Literature discussing model description of such phenomena is hitherto very scarce. Nonmonotonicity of flow curves has been solely studied for the relation shear stress vs. shear rate

  Je demonstrován nový empirický vztah umožňující popis tokových křivek nenewtonských materiálů vykazující nemonotónní závislost vstupních konstitutivních proměnných. Je ukázána dobrá shoda s experimentálními daty uvedenými v literatuře
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012360

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.