Number of the records: 1  

Atmosférická depozice 2004

 1. 1.
  0105093 - UH-J 20043031 RIV CZ cze H - Proceedings (Czech conference)
  Šír, Miloslav - Tesař, Miroslav - Šír, M. (ed.) - Tesař, M. (ed.)
  Atmosférická depozice 2004.
  [Atmospheric Deposition 2004.]
  Praha: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, 2004. 136 s. ISBN 80-02-01659-9.
  [Workshop Atmosférická depozice 2004. Tejmlov u Stach (CZ), 29.06.2004-30.06.2004]
  R&D Projects: GA AV ČR IAA3042301; GA MŠMT OC 715.40
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2060917
  Keywords : atmospheric deposition * pollution * natural environment
  Subject RIV: DA - Hydrology ; Limnology

  Sborník shrnuje 19 příspěvků prezentovaných na semináři "Atmosferická depozice 2004", který se zabýval znečištěním ovzduší, jeho monitorováním, modelováním, trendy a vývojem, dopady na přírodní ekosystémy a využitím poznatků v řídící sféře.

  Proceedings summarises 19 contributions presented in the framework of the Workshop "Atmospheric Deposition 2004" that was focused on the air-born pollution, its monitoring, modeling, trends and development, impacts on the natural environment and the use of the obtained findings in the decision making sphere.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012344

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.