Number of the records: 1  

Aerosol Particle Size Distribution in Building and Caves: Impact to the Radon-Related Dose Evaluation

 1. 1.
  0105079 - UCHP-M 20040333 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Berka, Z. - Thinová, L. - Brandejsová, E. - Ždímal, Vladimír - Froňka, A. - Milka, D.
  Aerosol Particle Size Distribution in Building and Caves: Impact to the Radon-Related Dose Evaluation.
  [Rozdělení velikostí aerosolových částic v budovách a jeskyních a jeho vliv na určení dávky spojené s radonem.]
  Book of Abstracts. Prague: Czech Technical University in Prague, 2004, s. 14. ISBN 80-01-03009-1.
  [European Conference on Protection against Radon at Home and at Work /4./. Prague (CZ), 28.06.2004-02.07.2004]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4072921
  Keywords : radon concentration * cave * effective dose
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry

  This paper summarized results of aerosol particles sizes spectra evaluation which has been measured directly in the Bozkov cave. These spectra are compared with the ones for residental areas and the radon-to-dose convertion factor is disscused. The correction factor (so called "caves factor") value is discussed too.

  Práce shrnuje výsledky vyhodnocení velikostních spekter aerosolových částic měřených v Bozkovských jeskyních. Tato spektra jsou porovnána se spektry v rezidenčních oblastech a je diskutován výpočet konverzního faktoru koncentrace radonu / obdržená dávka. Také je diskutován korekční (takzvaný "jeskynní" faktor).
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012331

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.