Number of the records: 1  

Near-Wall Turbulence in Drag Reducing Flows Investigated by the Photolithography-Electrochemical Probes

 1. 1.
  0105007 - UCHP-M 20040261 RIV NL eng J - Journal Article
  Deslouis, C. - Tribollet, B. - Tihon, Jaroslav
  Near-Wall Turbulence in Drag Reducing Flows Investigated by the Photolithography-Electrochemical Probes.
  [Vliv přídavku látek snižujících součinitel tření na přístěnnou turbulenci toku studovaný za použití fotolitografických elektrochemických čidel.]
  Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics. Roč. 123, 2-3 (2004), s. 141-150. ISSN 0377-0257. E-ISSN 1873-2631
  R&D Projects: GA MŠMT OC F2.10
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4072921
  Keywords : drag reduction * near-wall turbulence * electrochemical technique
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Impact factor: 1.862, year: 2004

  Experiments were performed with aqueous solutions of two high molecular weight polymers: polyethylene oxide (PEO) and polyacrylamide (PAA). High levels of the drag were observed under turbulent flow conditions. The photolithography technique of the probe fabrication was improved to turn out very accurate and complicate patterned electrodes. Eight double electrodes provided information on two components of the fluctuating wall shear rate at the wall. The frequency and the amplitude of flow fluctuations were greatly reduced by addition of polymer and the corresponding power spectra exhibited a shift towards low frequencies. Spatial correlations were calculated from the probe signals and an increase of the size of the coherent flow structures due to the polymer addition was observed.

  Elektrodifuzní metoda byla užita pro studium přístěnné turbulence při toku kapaliny kanálem obdélníkového průřezu. Mapování časových změn gradientu rychlosti na stěně a hledání jejich vzájemné podélné a příčné korelace sloužilo k určení struktury turbulentních vírů při stěně. Experimenty byly prováděny s vodou a vodnými roztoky dvou vysokomolekulárních polymerů: polyetylenoxidu a polyakrylamidu. Za turbulentních tokových podmínek v kanále bylo pozorováno dramatické snížení hodnoty součinitele tření. Přítomnost dlouhých molekul polymeru v roztoku výrazně zmenšovala amplitudu tokových fluktuací a zároveň posouvala jejich frekvenční spektrum směrem k nízkofrekvenční oblasti. Snižování frekvence fluktuací vlivem polymeru bylo spojeno se současným zvětšováním velikosti vírů.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012261

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.