Number of the records: 1  

Diagnostics of the Backward-Facing Step Flow

 1. 1.
  0104987 - UCHP-M 20040241 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Tihon, Jaroslav - Pantzali, M. - Havlica, Jaromír
  Diagnostics of the Backward-Facing Step Flow.
  [Diagnostika toku v kanále za náhlým rozšířením.]
  Proceedings. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR, 2004 - (Jonáš, P.; Uruba, V.), s. 193-196. ISBN 80-85918-89-7.
  [Colloquium Fluid Dynamics 2004. Prague (CZ), 03.11.2004-05.11.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA101/04/0745
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4072921
  Keywords : electrochemical diagnostics * backward-facing step flow
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering

  The backward-facing step flow is studied by measuring the instantaneous wall shear rate along the channel centerline. A two-strip electrodiffusion probe is applied to provide information on the flow direction in the near-wall region. The wall shear rate profiles behind the step are measured and the position of reattachment point detected. The Reynolds numbers examined (Reh from 30 to 1800) cover the laminar, transient and beginning of turbulent flow regime. The results are found to be in a good agreement with the experimental and numerical data previously published for the same channel geometry (ER=2, AR=25).

  Okamžité hodnoty smykové rychlosti na stěně byly měřeny v tokovém kanále za náhlým rozšířením. Dvojpáskové elektrodifuzní čidlo bylo využito pro získání informací o směru proudění v těsné blízkosti stěny. Pro hodnoty Reynoldsova čísla od 30 do 1800 byly měřeny podélné profily smykové rychlosti při stěně a určeny polohy bodu opětovného přilnutí odtržené mezní vrstvy. Získané experimentální výsledky jsou v dobré shodě s dříve publikovanými numerickými daty.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012243

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.