Number of the records: 1  

Electrodiffusion Flow Diagnostics for Liquids Displaying Apparent Wall Slip

 1. 1.
  0104926 - UCHP-M 20040180 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Wein, Ondřej - Večeř, Marek - Tovčigrečko, Valentin - Sobolík, Václav
  Electrodiffusion Flow Diagnostics for Liquids Displaying Apparent Wall Slip.
  [Elektrodifuzní diagnostika toku pro kapaliny vykazující zdánlivý skluz na stěně.]
  Summaries 3. Praha: Process Engineering Publisher, 2004, s. 946. ISBN 80-86059-40-5.
  [International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2004 /16./. Praha (CZ), 22.08.2004-26.08.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA104/04/0826; GA ČR GA104/01/0545
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4072921
  Keywords : electrodiffusion technique * apparent wall slip * depleted layer thickness
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry

  Anomalous near-wall flow kinematics of aqueous solutions og high-molecular polysaccharide solutionns containing electrolytes has been studied using two indipendent experimental techniques: electrolytical mass-transfer measurements under conditions of limiting diffusion conditions and viscometry with varied gap thickness for detecting the apparent wall slip.

  Byla studována kinematika toku vodných roztoků vysokomolekulárních polysacharidů blízko u stěny dvěma nezávislými metodami: elektrolytickým měřením přenosu hmoty za limitních difuzních podmínek a viskozimetrií s různou tloušťkou mezery ve viskozimetru pro určení zdánlivého skluzu.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012185

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.