Number of the records: 1  

Sorption of Organic Compounds in Low Density Polyethylene Membrane

 1. 1.
  0104919 - UCHP-M 20040173 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Friess, K. - Machková, J. - Šípek, M. - Bartovská, P. - Sysel, P. - Izák, Pavel
  Sorption of Organic Compounds in Low Density Polyethylene Membrane.
  [Sorpce organických látek v nízkohustotní polyethylenové membráně.]
  Summaries 2. Praha: Process Engineering Publisher, 2004, s. 678. ISBN 80-86059-40-5.
  [International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2004 /16./. Praha (CZ), 22.08.2004-26.08.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA104/03/0388
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4072921
  Keywords : organic vapors * polymer membrane * sorption isothermes
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry

  This paper deals with the sorption of organic vapors (benzene, toluene, cyclohexane, hexane, heptane, acetone, methanol and chloroform) in low density polyethylene membrane BRALEN FB2-30 at 298 K. The sorption of all matters from liquid phase at the same temperature is also under study. The sorption apparatus with Mc Bain spiral quartz balance enabled to follow the sorption kinetics and from experimental data the polymer-solvent interaction parameters  were calculated on the bases by Flory-Huggins theory.

  Tento článek se zabývá sorpcí organických par (benzenu, toluenu, cyklohexanu, hexanu heptanu, acetonu, methanolu a chloroformu) v nízkohustotní polyethylenové membráně BRALEN FB2-30 při 298 K. Sorpce všech materiálů z kapalné fáze při stejné teplotě je taktéž předmětem našeho studia. Sorpční aparatura s Mc Bainovými křemennými vážkami je schopna sledovat sorpční kinetiku a z experimentálních dat polymer-rozpouštědlo jsme schopni vypočítat interakční parametr  na základě Flory-Hugginsovy theorie.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012178

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.