Number of the records: 1  

Microwave Drying of Paper Documents

 1. 1.
  0104886 - UCHP-M 20040140 RIV JP eng C - Conference Paper (international conference)
  Hájek, Milan
  Microwave Drying of Paper Documents.
  [Mikrovlnné sušení papírových dokumentů.]
  Proceedings. Takamatsu, 2004, s. 363-369.
  [International Symposium on Microwave Science and its Application to Related Fields. Takamatsu (JP), 27.07.2004-30.07.2004]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4072921
  Keywords : microwave drying * microwave drying technology * microwave radiation
  Subject RIV: CC - Organic Chemistry

  A new advanced microwave drying technology has been developed using a continuous combined with an air cooler. Principle of the new technology consist in using microwave absorption filters made from special porous ceramics which act as both absorbent and transparent material for microwaves. The technology has been tested on flooded books and documents of historical value within one month. All books and documents were recovered in high quality without any damage of gold printing, collored reproductions, metallic containing objects and other components sensitive to microwaves. Moreover, the technology also proven to kill moulds and their spores and therefore an additional desinfection was not necessary

  Byla vyvinuta nová mikrovlnná sušící kontinuální technologie kombinovaná se vzdušným chlazením. Princip nové technologie spočívá v použití mikrovlnných absorpčních filtrů, které jsou vyrobeny ze speciální porézní keramiky, která účinkuje jako absorpční, tak i transparentní materiál. Technologie byla úspěšně testována na zatopených knihách a historických dokumentech. Všechny knihy byly zachráněny ve vysoké kvalitě bez poškození zlatých tisků, barevných reprodukcí, kovových předmětů a ostatních komponentů citlivých na mikrovlny. Navíc, technologie prokázala, že dochází k současnému zahubení plísní a spór, a tudíž další desinfekce není nutná
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012145

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.