Number of the records: 1  

Homogeneous Nucleation of n-Butanol in Helium, a Thermal Diffusion Cloud Chamber and a Laminar Flow Diffusion Chamber Comparison Study

 1. 1.
  0104880 - UCHP-M 20040134 RIV HU eng C - Conference Paper (international conference)
  Hyvärinen, A.-P. - Brus, David - Ždímal, Vladimír - Lihavainen, H.
  Homogeneous Nucleation of n-Butanol in Helium, a Thermal Diffusion Cloud Chamber and a Laminar Flow Diffusion Chamber Comparison Study.
  [Homogenní nukleace n-butanolu v heliu. Srovnání difúzní mlžné komory a difúzní komory s laminárním tokem.]
  Post Deadline Abstracts. Budapest, 2004, s. 1-2.
  [European Aerosol Conference EAC 2004. Budapest (HU), 06.09.2004-10.09.2004]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4072921
  Keywords : homogeneous nucleation * n-butanol
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry

  Homogeneous nucleation is the initial step in the formation of liquid droplets from condensable vapours. Homogeneous nucleation rates are measured with different measurement devices such as thermal diffusion cloud chambers (TDCC), laminar flow diffusion chambers (LFDC), and expansion cloud chambers. The experimental data shows large scatter, which has been a point of active discussion for a long time. The results are compared to each other and to data measured earlier by Lihavainen using a LFDC with a similar design.

  Homogenní nukleace je počátečním krokem tvorby kapek z kondenzující páry. Rychlosti homogenní nukleace jsou měřeny v různým zařízeních, např. v difúzních mlžných komorách, difúzních komorách s laminárním tokem a expanzních mlžných komorách. Experimentální data vykazují velký rozptyl, který je dlouhodobým předmětem diskuse. Výsledky z obou komor jsou porovnány navzájem a také s daty, která naměřil Lihavainen v podobné difúzní komoře s laminárním tokem.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012139

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.