Number of the records: 1  

Characterisation of Indoor/Outdoor PM in Suburban Area of Prague: Chemical and Elemental Size Distribution

 1. 1.
  0104877 - UCHP-M 20040131 RIV HU eng C - Conference Paper (international conference)
  Smolík, Jiří - Schwarz, Jaroslav - Ždímal, Vladimír - Lazaridis, M.
  Characterisation of Indoor/Outdoor PM in Suburban Area of Prague: Chemical and Elemental Size Distribution.
  [ Rozdělení velikostí částic podle koncentrací prvků a sloučenin.]
  Abstracts. Vol. 2. Budapest, 2004, S737-S738.
  [European Aerosol Conference EAC 2004. Budapest (HU), 06.09.2004-10.09.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA101/04/1190; GA ČR GA205/03/1560
  Grant - others:EVK4(XE) CT/2000/00018; EVK4(XE) CT/2002/0090
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4072921
  Keywords : indoor/outdoor particles * chemical composition
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry

  One of the objectives of the URBAN-AEROSOL project has been to increase understanding of the PM chemical composition/size distribution indoor/outdoor characteristics in several European urban areas and their consequences on exposure and internally PM deposited regional dose in the human respiratory tract. In order to construct a comprehensive database for examining the linkages between the factors which af-fect the indoor/outdoor PM characteristics, measurements have been performed in selected residential European urban areas. In this study we report on the size-resolved mass concentration and chemical and elemental composition of PM measured indoors and outdoors of an apartment located in the suburban area of Prague. The average indoor and outdoor temperatures were 26°C and 8°C, respectively, with relative humidities in the range 26-32% indoors and 80-90% outdoors.

  Jedním z cílů projektu URBAN-AEROSOL bylo lépe porozumět rozdělení velikostí aerosolových částic podle jejich chemického složení v různých evropských městských aglomeracích a tomu, jaký to má vliv na celkovou expozici a na regionální dávku škodlivin deponovaných v dýchacím ústrojí člověka. Aby bylo možné vytvořit rozsáhlou databázi, která umožní zkoumat vztahy mezi faktory ovlivňujícími charakteristické rysy aerosolu vnitřního a venkovního prostředí, byla provedena měření ve vybraných obytných čtvrtích evropských měst. Tato práce pojednává o rozdělení velikostí aerosolových částic podle hmotnosti a podle koncentrace prvků a sloučenin, a to jak uvnitř v bytě v předměstské části Prahy, tak venku. Průměrné teploty při experimentech uvnitř a venku byly 26 a 8 stupňů Celsia, relativní vlhkosti se pohybovaly v rozmezí 26-32 % uvnitř a 80-90 % venku.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012137

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.