Number of the records: 1  

Robust Estimation of Particle Size Distribution in Atmospheric Aerosols by Gnostic Theory

 1. 1.
  0104869 - UCHP-M 20040123 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Wagner, Zdeněk - Ždímal, Vladimír - Smolík, Jiří
  Robust Estimation of Particle Size Distribution in Atmospheric Aerosols by Gnostic Theory.
  [Robustní odhad rozdělení velikostí částic atmosférických aerosolů pomocí gnostické teorie.]
  Conference Proceedings. Pardubice: Trilobyte, 2004 - (Kupka, K.), s. 76-84. ISBN 80-239-3462-7.
  [International Chemometrics Meeting Chemstat 2004. Pardubice (CZ), 30.08.2004-02.09.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA205/03/1560; GA AV ČR IAA2076203
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4072921
  Keywords : particle size distribution * gnostic theory of uncertain data * atmospheric aerosol
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry

  A new approach using gnostic theory of uncertain data is applied to analysis of particle size distribution in atmospheric aerosols. The properties of the gnostic kernel, derived from theory, is demonstrated. Enhancement of gnostic theory, which allows robust kernel estimation of the distribution function as well as the bounds of the data support, is explained.

  Nový postup využívající gnostické teorie neurčitých dat je použit k analýze rozdělení velikostí částic atmosférických aerosolů. Jsou ukázány vlastnosti gnostického jádra odvozené z teorie. Je vysvětleno rozšíření gnostické teorie, které umožňuje robustní jádrový odhad distribuční funkce i mezí datového nosiče.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012129

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.