Number of the records: 1  

Isothermal Vapour-Liquid Equilibria in the Binary and Ternary Systems Composed of 2-Propanol, Diisopropyl Ether and 1-Methoxy-2-Propanol

 1. 1.
  0104864 - UCHP-M 20040118 RIV NL eng J - Journal Article
  Psutka, Štěpán - Wichterle, Ivan
  Isothermal Vapour-Liquid Equilibria in the Binary and Ternary Systems Composed of 2-Propanol, Diisopropyl Ether and 1-Methoxy-2-Propanol.
  [Izotermní rovnováha kapalina-pára v binárních a ternárních soustavách složených z 2-propanolu, diisopropyleteru a 1-methoxy-2-propanolu.]
  Fluid Phase Equilibria. Roč. 220, č. 2 (2004), s. 161-165. ISSN 0378-3812. E-ISSN 1879-0224
  R&D Projects: GA ČR GA104/03/1555
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4072921
  Keywords : alcohol * ether * alkoxyalcohol
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Impact factor: 1.356, year: 2004

  Vapour pressures for 1-methoxy-2-propanol are reported as well as the vapourůliquid equilibrium data in the two binary 2-propanol + 1-methoxy-2-propanol, and diisopropyl ether + 1-methoxy-2-propanol systems, and in the ternary 2-propanol + diisopropyl ether + 1-methoxy-2-propanol system. The data were measured isothermally at 330.00 and 340.00 K covering pressure range 5ů98 kPa. The binary vapourůliquid equilibrium data were correlated using the Wilson, NRTL, and RedlichůKister equations; resulting parameters were then used for calculation of phase behaviour in the ternary system and for subsequent comparison with experimental data.

  Tlaky nasycených par 1-methoxy-2-propanolu a také rovnováhy kapalina-pára titulního ternárního systému a dvou binárních subsystémů byly proměřeny při 330 a 340 K v tlakovém rozsahu 5-98 kPa. Bináry byly zkorelovány a výsledné parametry použity pro výpočet fázové rovnováhy ternáru a jejich následné srovnání s experimentem.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012125

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.