Number of the records: 1  

Laser-Induced Synthesis of Iron-Iron Oxide/Methylmethoxysilicone Nanocomposite

 1. 1.
  0104839 - UCHP-M 20040093 RIV GB eng J - Journal Article
  Pola, Josef - Bastl, Zdeněk - Vorlíček, Vladimír - Dumitrache, F. - Alexandrescu, R. - Morjan, I. - Sandu, I. - Ciupina, V.
  Laser-Induced Synthesis of Iron-Iron Oxide/Methylmethoxysilicone Nanocomposite.
  [Laserově iniciovaná syntéza Fe/Fe oxid/metylmetoxysilikonového nanokompositu.]
  Applied Organometallic Chemistry. Roč. 18, č. 7 (2004), s. 337-342. ISSN 0268-2605. E-ISSN 1099-0739
  R&D Projects: GA AV ČR IAA4072107; GA MŠMT OC 523.60
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4072921; CEZ:AV0Z4040901
  Keywords : nanocomposite * laser synthesis * iron
  Subject RIV: CH - Nuclear ; Quantum Chemistry
  Impact factor: 1.385, year: 2004

  IR laser irradiation of gaseous mixture of iron pentacarbonyl- methoxytrimethylsilane-ethene in Ar induces ethene-photosensitized decomposition of iron pentacarbonyl into elemental iron and decomposition of methyltrimethoxysilane into species that polymerize into methylmethoxysilicone. These two concurrent gas-phase processes allow formation of Fe-Fe oxide/methylmethoxysilicone nanocomposite that is revealed by spectral analyses and electron microscopy as consisting of Fe clusters oxidized in outer layers and covered with the organosilicon polymer. The procedure shows its potential for gas-phase synthesis of Fe-based clusters embedded in polymer matrix

  IČ laserové ozařování plynné směsi pentakarbonylu železa-trimetyl(metoxy)silanu-etylénu v Ar vede k etylenem fotosenzibilovanému rozkladu pentakarbonylu železa na elementární železo a k rozkladu trimetyl(metoxy)silanu na částice, které polymerují na metylmetoxysilikonový polymer. Dva současně probíhající procesy dovolují tvorbu Fe/Fe oxide/metylmetoxysilikonového nanokompositu, o kterém bylo prokázáno pomocí spektrálních analýz a elektronové mikroskopie, že se skládá z shluků Fe oxidovaných na povrchu a pokrytých organokřemičitým polymerem. Tato procedura je slibná pro syntézu shluků Fe vložených do polymerní matrice
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012101

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.