Number of the records: 1  

The Activity and Stability of Calcined Hydrotalcite-like Compounds in N2O Decomposition

 1. 1.
  0104832 - UCHP-M 20040086 RIV SK eng C - Conference Paper (international conference)
  Obalová, L. - Jirátová, Květa - Valášková, M.
  The Activity and Stability of Calcined Hydrotalcite-like Compounds in N2O Decomposition.
  [Aktivita a stabilita kalcinovaných sloučenin typu hydrotalcitu v rozkladu N2O.]
  Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2003 - (Markoš, J.; Štefuca, V.), s. 212. ISBN 80-227-2052-6.
  [International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering /31./. Tatranské Matliare (SK), 24.05.2004-28.05.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA106/02/0523
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4072921
  Keywords : nitrous oxide * decomposition * hydrotalcite
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering

  Catalytic decomposition of N2O has been carried out on the calcined Co(Ni)(Mg)/Al(Mn) hydrotalcite-like compounds. The catalytic activity and stability in nitrous oxide decomposition were correlated with physical-chemical properties of the catalysts. The catalytic activity of manganese catalysts depended on oxidation state of manganese, the presence of trivalent manganese is desirable. The observed time-on stream performance reflected transformation of porous structure and changes in surface speies

  Katalytický rozklad N2O byl prováděn v přítomnosti kalcinovaných Co(Ni)(Mg)/Al(Mn) hydrotalcitů. Katalytická aktivita a stabilita byla korelována s fyzikálně-chemickými vlastnostmi katalyzátorů. Katalytická aktivita katalyzátorů obsahujících mangan závisela na oxidačním stavu manganu; přítomnost trojmocného Mn je žádoucí. Pozorované změny konverze N2O s časem odrážely byly projevem změn v porézní struktuře a povrchových částicích
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012097

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.