Number of the records: 1  

The Study of the Adsorption Kinetics of Acetylene and Methanol on Silica Gel by Gravimetry and Global Fitting

 1. 1.
  0104819 - UCHP-M 20040073 RIV SK eng C - Conference Paper (international conference)
  Galíková, Anna - Galík, Aftanas
  The Study of the Adsorption Kinetics of Acetylene and Methanol on Silica Gel by Gravimetry and Global Fitting.
  [Studium kinetiky adsorpce acetylenu a methanolu na silikagelu pomocí gravimetrie a globálního fitování.]
  Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004 - (Markoš, J.; Štefuca, V.), s. 64. ISBN 80-227-2052-6.
  [International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering /31./. Tatranské Matliare (SK), 24.05.2004-28.05.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA104/04/2028
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4072921
  Keywords : adsorption * desorption * acetylene
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering

  The experimental data were tried to explain by the method of their comparing with several kinetic models, developed with regard on the known three types of adsorbing centres of silica gel on one side and taking the physical possibilities of the sorbate molecules to bind to the adsorbing centres, on the other. The data and the models were compared by global fitting of all the sets of data obtained at different sorbate concentrations where each of the data set consisted of adsorption, desorption and TPD branches

  Byl učiněn pokus o vysvětlení experimentálních dat metodou jejich porovnání s několika kinetickými modely, vyvinutými s ohledem na známé tři typy adsorpčních center silikagelu na jedné straně a fyzikálních možností sorbovaných molekul k dosažení spojení s adsorpčními centry na straně druhé. Data a modely byly porovnány při globálním fitování všech souborů dat získaných při odlišných koncentracích sorbátu, kde každý soubor dat se skládá s adsorpční, desorpční a TPD větve
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012084

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.