Number of the records: 1  

Edge Effects in Rotational Viscometry. I. Cylinder - Cylinder (Couette) System, Newtonian Media

 1. 1.
  0104753 - UCHP-M 20040003 RIV SIGLE CZ eng V - Research Report
  Wein, Ondřej - Večeř, Marek
  Edge Effects in Rotational Viscometry. I. Cylinder - Cylinder (Couette) System, Newtonian Media.
  [Hranové efekty v rotační viskozimetrii. I. Systém válec-válec (Couette), newtonské kapaliny.]
  Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, 2004. 25 s. 1.
  R&D Projects: GA ČR GA104/01/0545
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4072921
  Keywords : rotational viscometry * newtonian media * edge correction
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering

  Exact calibration factors for a series of commercially available rotational viscometers are determined by solving the related elliptic boundary-value problem for the rotational flow of Newtonian media under zero Reynolds number (creeping flow approximation). In particular, the edge-effect correction for the Z40 DIN sensor (coaxial cylinders) should be 1.085 instead of incorrect 1.100, given in the related international standard ISO 3219 (Coaxial cylinders for liquids of medium viscosity). The edge-effect correction was determined also for a new KK sensor (coaxial Morse cones) in dependence of the adjustable gap thickness.

  Přesné kalibrační konstanty u řady komerčně vyráběných viskozimetrů jsou stanoveny řešením odpovídajících okrajových úloh pro rotační tok newtonských kapalin s Reynoldsovým číslem nižším než nula (aproximace toku). Korekce na hranové efekty pro sensor Z40 DIN (koaxiální válce) by však místo nesprávné hodnoty 1.000 (uvedené v normě ISO 3219 (koaxiální válce pro kapaliny se střední viskozitou) měla být 1.085. Korekce hranových efektů byla určena také pro nový KK senzor (koaxiální Morse kužel).
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012019

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.