Number of the records: 1  

Similarity Approach to QSAR. Application to Antimycobacterial Benzoxazines

 1. 1.
  0104751 - UCHP-M 20040001 RIV NL eng J - Journal Article
  Gallegos, A. - Carbó-Dorca, R. - Ponec, Robert - Waisser, K.
  Similarity Approach to QSAR. Application to Antimycobacterial Benzoxazines.
  [Využití molekulární podobnosti pro návrh QSAR. Aplikace na antimykobakteriálni benzoxaziny.]
  International Journal of Pharmaceutics. Roč. 269, č. 1 (2004), s. 51-60. ISSN 0378-5173. E-ISSN 1873-3476
  Grant - others:GA(CZ) 234/2000/BCH
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4072921
  Keywords : quantum molecular similarity * theoretical QSAR models * antimycobacterial benzoxazines
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Impact factor: 2.039, year: 2004

  Using this approach it was possible to show that while traditional QSAR models were able to describe the activity only within each of the six sets of studied molecules individually, the proposed approach is much more general and a single universal QSAR model describing the activity of all the 39 studied molecules in all the studied series together was built. The replacement of the oxo group by the thioxo group in position 4 on the benzoxazine ring of the antitubercular 3-(phenyl)-2H-benzoxazine-2,4(3H)-diones increases the activity, as well as the similar replacement in position 2

  Na základě podobnostního přístupu bylo ukázáno, že zatímco tradiční QSAR modely umožňují popsat biologickou aktivitu uvedených sloučenin pouze individuálně v rámci každé z šesti studovaných řad molekul, navržený přístup je mnohem obecnější a při jeho použití lze navrhnout jediný QSAR model, který popisuje aktivitu všech 39 studovaných molekul. Nahrazení oxo- skupiny thioxo-skupinou v poloze 4 benzoxazinového skeletu tuberkulostatických 3- (fenyl) - 2H-beenzoxazin-2,4(3H)dionů vedlo k vzrůstu aktivity podobně, jako podobná substituce v poloze 2
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012017

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.