Number of the records: 1  

Habitat selection of two Acrocephalus warblers breeding in reed beds near Malacky (Western Slovakia)

 1. 1.
  0104749 - UBO-W 20040142 RIV SK eng J - Journal Article
  Prokešová, Jarmila - Kocian, Ľ.
  Habitat selection of two Acrocephalus warblers breeding in reed beds near Malacky (Western Slovakia).
  [Habitatová selekce dvou druhů rodu Acrocephalus hnízdících v rákosinách v okolí města Malacky (Západní Slovensko).]
  Biologia. Roč. 59, č. 5 (2004), s. 637-644. ISSN 0006-3088. E-ISSN 1336-9563
  Grant - others:VEGA(SK) 1/7197/20; VEGA(SK) 1/0017/03
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6093917
  Keywords : reed warblers * breeding * habitat selection
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Impact factor: 0.207, year: 2004
  http://biologia.savba.sk/59_5_04/Prokesova_J.pdf

  The aim of our research was to study the selection of breeding habitats of two Acrocephalus warblers: the great reed warbler (Acrocephalus arundinaceus L., 1758) and the reed warbler (Acrocephalus scirpaceus Hermann, 1804). Environmental plant variables characterising the nest sites of both species were measured on 37 great reed warbler nests and 101 reed warbler nests. Discriminant analysis was used to investigate the interspecific and intraspecific differences in nest site selection of these species. The breeding habitats of the great reed warbler differed from the nest sites of the reed warbler (P < 0.001). The breeding habitats of the great reed warbler had a very similar structure in all areas and DFA did not separate them. However, the breeding habitats of the reed warbler differed according to site (P-1, P-2 much less than 0.001). Our results showed that the reed warbler is more flexible in nest site selection than the great reed warbler.

  Cílem výzkumu bylo zjistit habitatovou selekci rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus L., 1758) a rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus Hermann, 1804). Vegetační proměnné, charakterizující hnízdní habitat, byly naměřeny v okolí 37 hnízd r. velkého a 101 hnízd r. obecného. Pro zjištění mezidruhových i vnitrodruhových rozdílů mezi hnízdními nároky obou druhů byla použita diskriminační analýza. Struktura hnízdních habitatů r. velkého se signifikantně lišila od struktury habitatů r. obecného (P < 0.001). Hnízdní habitat r. velkého měl na všech třech lokalitách podobnou strukturu (neúspěšná diskriminační analýza). Na rozdíl od toho habitaty r. obecného se mezi zkoumanými lokalitami lišily v různých vegetačních parametrech (P1, P2 < 0.001). Naše výsledky prokázaly, že r. obecný je méně náročný a flexibilnější při výběru hnízdního habitatu v porovnaní s r. velkým.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012015

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.