Number of the records: 1  

Výzkum přírodně-ohniskových nákaz v biosférické rezervaci Pálava

 1. 1.
  0104736 - UBO-W 20040104 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Hubálek, Zdeněk - Halouzka, Jiří - Juřicová, Zina
  Výzkum přírodně-ohniskových nákaz v biosférické rezervaci Pálava.
  [Investigations of diseases with natural focality in Biospheric Protection Area Pálava.]
  Pálava na prahu třetího tisíciletí. Mikulov: Správa CHKO ČR, Správa CHKO Pálava, 2003 - (Danihelka, J.), s. 91-103. ISBN 80-239-1975-X.
  [Pálava na prahu třetího tisíciletí. Mikulov (CZ), 07.11.2001-09.11.2001]
  R&D Projects: GA AV ČR IBS6093007; GA ČR GA206/00/1204; GA ČR GA524/00/1122; GA AV ČR KSK6005114
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6093917
  Keywords : Pálava biosphere reserve
  Subject RIV: FN - Epidemiology, Contagious Diseases ; Clinical Immunology

  Dlouhodobé výzkumy oddělení medicínské zoologie Ústavu biologie obratlovců AV ČR v této oblasti jsou zaměřeny na poznání přírodních ohnisek některých nákaz člověka, přenosných krevsajícími členovci, např. valtické horečky (původcem je komáry přenášený virus ahyňa), lymské borreliózy (původce je klíšťaty přenosná Borrelia burgdorferi sensu lato) nebo tularemie (původce Francisella tularensis, občas přenášen i klíšťaty). V poslední době zde byla prokázána aktivita komáry přenášeného viru West Nile, a nejsou vyloučena další patogenní agens přenosná klíšťaty (Anaplasma phagocytophilum, Babesia microti). Naše pracoviště zkoumalo v této oblasti také ekologii některých netransmisivních nákaz, např. botulizmu vodních ptáků, salmonelózy u racků a emmonsiózy hlodavců, z nichž poslední dvě mohou postihovat i člověka.

  Long-term studies of the Medical Zoology Laboratory at the Institute of Vertebrate Biology of the Academy of Sciences of the Czech Republic concentrate on natural foci of diseases transmitted by haematophagous arthropods in this area, e.g., Valtice fever (the etiologic agent is mosquito-borne ahyňa virus), Lyme borreliosis (the agent is tick-borne Borrelia burgdorferi sensu lato) or tularemia (the agent is Francisella tularensis that is occasionally transmitted also by ixodid ticks). We detected newly the activity of mosquito-borne West Nile virus in this area, and additional tick-borne pathogens might be expected (Anaplasma phagocytophilum, Babesia microti). In addition, our laboratory has investigated the ecology of some non-tramissible diseases, e.g. avian botulism, salmonellosis in gulls and emmonsiosis in rodents; the latter two diseases also occur in humans.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012002

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.