Number of the records: 1  

Multicolor FISH mapping of the dioecious model plant, Silene latifolia

 1. 1.
  0104730 - BFU-R 20043112 RIV US eng J - Journal Article
  Lengerová, Martina - Kejnovský, Eduard - Hobza, Roman - Macas, Jiří - Grant, S. R. - Vyskot, Boris
  Multicolor FISH mapping of the dioecious model plant, Silene latifolia.
  [Mapování genomu Silenky šírolisté s pomocí mnohobarevné fluorescenční in situ hybridizace.]
  Theoretical and Applied Genetics. Roč. 108, č. 7 (2004), s. 1193-1199. ISSN 0040-5752. E-ISSN 1432-2242
  R&D Projects: GA ČR GA521/02/0427; GA ČR GA204/02/0417
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5004920
  Keywords : FISH * sex chromosomes * karyotype
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Impact factor: 2.981, year: 2004

  Silene latifolia is a key plant model to study sex determination and sex chromosome evolution. Here we present multicolor FISH analysis of S. latifolia chromosomes based on the presence and intensity of FISH signals on individual chromosomes.

  Silenka je optimálním modelem ke studiu struktury a funkce pohlavních chromozomů. V této práci prezentujeme izolaci a charakteristiku několika molekulárních markerů (repetitivní sekvence a BAC klony), s jejichž pomocí podáváme cytogenetickou mapu tohoto dvoudomého modelu.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011996

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.