Number of the records: 1  

Luminol-, isoluminol- and lucigenin-enhanced chemiluminescence of rat blood phagocytes stimulated with different activators

 1. 1.
  0104658 - BFU-R 20043040 RIV GB eng J - Journal Article
  Pavelková, Martina - Kubala, Lukáš
  Luminol-, isoluminol- and lucigenin-enhanced chemiluminescence of rat blood phagocytes stimulated with different activators.
  [Luminolem, isoluminolem a lucigeninem zesílená chemiluminiscence krysích krevních fagocytů stimulovaná různými aktivátory.]
  Luminescence. Roč. 19, č. 1 (2004), s. 37-42. ISSN 1522-7235. E-ISSN 1522-7243
  R&D Projects: GA ČR GA524/02/0395; GA AV ČR IBS5004009
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5004920
  Keywords : blood * chemiluminescence * leukocyte
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Impact factor: 1.297, year: 2004

  Luminol-, isoluminol- or lucigenin-enhanced chemiluminescence was used to measure the production of reactive oxygen species by rat blood leukocytes activated by different activators. The presence of plasma increased opsonized zymosan-activated chemiluminescence due to an enhanced phagocytosis. In contrast, the presence of plasma decreased activated chemiluminescence by soluble activators due to the antioxidant properties of plasma. The results suggest that low amounts of whole blood is sufficient for routine luminol-enhanced chemiluminescence analysis of whole blood oxidative burst in rats.

  Luminolem, isoluminolem a lucigeninem zesílená chemiluminiscence byla použita k měření produkce reaktivních kyslíkových metabolitů krysími krevními leukocyty aktivovanými různými aktivátory. Přítomnost plasmy zvyšovala chemiluminiscenci aktivovanou opsonizovaným zymosanem díky zvýšené fagocytární aktivitě. Naproti tomu, přítomnost plasmy snižovala chemiluminiscenci aktivovanou rozpustnými aktivátory díky antioxidačním vlastnostem plasmy. Výsledky naznačují, že nízké objemy plné krve jsou dostatečné pro rutinní analýzu oxidativního vzplanutí plné krve krys při použití luminolem zesílené chemiluminiscence.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011924

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.