Number of the records: 1  

Polycyclic aromatic hydrocarbons modulate cell proliferation in rat hepatic epithelial stem-like WB-F344 cells

 1. 1.
  0104653 - BFU-R 20043035 RIV US eng J - Journal Article
  Chramostová, Kateřina - Vondráček, Jan - Šindlerová, Lenka - Vojtěšek, B. - Kozubík, Alois - Machala, M.
  Polycyclic aromatic hydrocarbons modulate cell proliferation in rat hepatic epithelial stem-like WB-F344 cells.
  [Polycyklické aromatické uhlovodíky modulují proliferaci krysích jaterních epiteliálních „kmenových“ buněk WB-F344.]
  Toxicology and Applied Pharmacology. Roč. 196, č. 1 (2004), s. 136-148. ISSN 0041-008X. E-ISSN 1096-0333
  R&D Projects: GA ČR GP525/01/D076; GA ČR GA525/03/1527
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5004920
  Keywords : polycyclic aromatic hydrocarbons * contact inhibition * rat liver epithelial cells
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Impact factor: 2.618, year: 2004

  Although many polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are recognized as potent mutagens and carcinogens, relatively little is known about their role in the tumor promotion. It is known that 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) can induce release of rat hepatic oval epithelial cells from contact inhibition by a mechanism possibly involving the aryl hydrocarbon receptor (AhR) activation. Many PAHs are AhR ligands and are known to act as transient inducers of AhR-mediated activity. In this study, effects of 19 selected PAHs on proliferation of confluent rat liver epithelial WB-F344 cells were investigated. The results of the present study seem to suggest that a release from contact inhibition could be a part of tumor promoting effects of AhR-activating PAHs; however, the genotoxic effects of some PAHs associated with p53 activation might interfere with this process.

  Ačkoliv je řada polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs) považována za silné mutageny a karcinogeny, o jejich roli v nádorové promoci je známo relativně málo. Bylo prokázáno, že 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) může indukovat uvolnění krysích jaterních oválných epiteliálních buněk z kontaktní inhibice mechanismem pravděpodobně zahrnujícím aktivaci receptoru pro aromatické uhlovodíky (AhR). Řada PAHs jsou ligandy AhR, a také je známo, že působí jako přechodné induktory aktivity zprostředkované AhR. V této práci byly zkoumány efekty 19 vybraných PAHs na proliferaci konfluentní populace krysích jaterních epiteliálních buněk WB-F344. Výsledky této studie napovídají, že uvolnění z kontaktní inhibice může být součástí účinků PAHs aktivujících AhR, což vede k nádorové promoci; nicméně s tímto procesem by mohly také interferovat genotoxické účinky některých PAHs spojené s aktivací p53.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011919

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.