Number of the records: 1  

IL-10 does not affect oxidative burst and expression of selected surface antigen on human blood phagocytes in vitro

 1. 1.
  0104649 - BFU-R 20043031 RIV CZ eng J - Journal Article
  Gallová, Lucie - Kubala, Lukáš - Číž, Milan - Lojek, Antonín
  IL-10 does not affect oxidative burst and expression of selected surface antigen on human blood phagocytes in vitro.
  [IL-10 neovlivňuje oxidativní vzplanutí a expresi vybraných povrchových antigenů na lidských krevních fagocytech in vitro.]
  Physiological Research. Roč. 52, č. 2 (2004), s. 199-208. ISSN 0862-8408. E-ISSN 1802-9973
  R&D Projects: GA AV ČR IBS5004009
  Keywords : interleukins * TNF-alpha * leukocytes
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Impact factor: 1.140, year: 2004

  Cytokines play a major role in the control of inflammatory responses, participate in the regulation of blood phagocyte activities and as such are used for immunomodulatory therapy. In the present Study, the influence of IL-10 on human blood phagocyte activity in the presence/absence of IL-6, IL-8 and TNF-alpha was tested in vitro. Our research analyzed the effects of cytokines on the production of reactive oxygen species measured by chemiluminescence and flow cytometry. and on the expression of surface molecules (CD11b, CD15, CD62L, CD31) measured by flow cytometry. IL-10 had no inhibitory effect on reactive oxygen species production and the expression of any examined adhesion molecule by resting or stimulated blood phagocytes within 3 h of incubation. Conversely, TNF-alpha, IL-6, and IL-8 increased reactive oxygen species production and the expression of CDllb and CD15 on both neutrophils and monocytes and decreased the expression of CD62L.

  Cytokiny hrají hlavní roli v kontrole zánětlivých procesů, účastní se regulace aktivity krevních fagocytů a proto se používají jako immunomodulátory. V předkládané studii byl testován vliv interleukinu 10 na aktivitu lidských krevních fagocytů za současného působení interleukinu 6, 8 a také tumor nekrotizujícího faktoru alfa. Byl analyzován efekt cytokinů na produkci reaktivních metabolitů kyslíku a expresi vybraných povrchových antigenů (CD11b, CD15, CD62L, CD31). Interleukin 10 neměl inhibiční efekt na produkci reaktivních metabolitů kyslíku a expresi vybraných povrchových antigenů ani u klidových ani stimulovaných fagocytů. Naproti tomu interleukin 6, 8 a také tumor nekrotizující faktor alfa zvyšovaly produkci reaktivních metabolitů kyslíku, zvyšovaly expresi CDllb a CD15 a snižovaly expresi CD62L jak na neutrofilních granulocytech tak monocytech.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011915

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.