Number of the records: 1  

Surface-attached molecular beacons light the way for DNA sequencing

 1. 1.
  0104627 - BFU-R 20043009 RIV NL eng J - Journal Article
  Paleček, Emil
  Surface-attached molecular beacons light the way for DNA sequencing.
  [Molekulární majáky vázané na površích osvětlují cestu k sekvenování DNA.]
  Trends in Biotechnology. Roč. 22, č. 2 (2004), s. 55-58. ISSN 0167-7799. E-ISSN 1879-3096
  R&D Projects: GA AV ČR IBS5004355; GA ČR GA204/03/0566
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5004920
  Keywords : molecular beacon * DNA stem-loop structure * DNA sensors
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Impact factor: 8.606, year: 2004

  Rapid testing of DNA and RNA nucleotide sequences is required for various research protocols including wide-scale genetic testing, diagnostics, fast detection of biological warfare agents, environmental testing and forensic medicine. At present many laboratories are interested in research and development of an inexpensive, easy-to-use, fast-response device for this purpose. Various methods based on acoustic, electronic and optical detection of the DNA hybridization event have been reported.

  Rychlé testování nukleotidových sekvencí DNA a RNA je potřebné v různých oblastech výzkumu, včetně genetických testů, diagnostiky, rychlé detekce biologických zbraní, monitorování životního prostředí a soudního lékařství. V současné době se řada laboratoří zajímá o výzkum a vývoj levných, jednoduchých a rychlých nástrojů využitelných pro tyto účely. Různé metody založené na akustické, elektrické a optické detekci hybridizace DNA byly popsány v literatuře.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011893

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.