Number of the records: 1  

Redescription of Camallanus hypophthalmichthys Dogel and Akhmerov, 1959 (Nematoda: Camallanidae) and its first record from fishes in China

 1. 1.
  0104491 - PAU-O 20043069 RIV US eng J - Journal Article
  Moravec, František - Nie, P. - Wang, G.
  Redescription of Camallanus hypophthalmichthys Dogel and Akhmerov, 1959 (Nematoda: Camallanidae) and its first record from fishes in China.
  [Redeskripce Camallanus hypophthalmichthys Dogel a Achmerov, 1959 (Nematoda: Camallanidae) a jeho první nález v rybách v Číně.]
  Journal of Parasitology. Roč. 90, č. 6 (2004), s. 1463-1467. ISSN 0022-3395. E-ISSN 1937-2345
  R&D Projects: GA MŠMT ME 424
  Grant - others:National Natural Science Foundation of China(CN) 30025035
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6022909
  Keywords : parasitic nematodes * Camallanus * freshwater fishes
  Subject RIV: GJ - Animal Vermins ; Diseases, Veterinary Medicine
  Impact factor: 1.439, year: 2004

  The nematode Camallanus hypophthalmichthys Dogel and Akhmerov, 1959 is redescribed from specimens collected from the intestine of the bighead carp Aristichthys nobilis, from Liangzihu Lake (Yangtze River basin), Hubei Province, central China. The light and scanning electron microscopical examination made it possible to study in detail the morphology of this so far little-known species and to confirm its validity. This finding represents a new host record, the first record of this parasite in the Yangtze River basin, and the first documented record of C. hypophthalmichthys from China

  Hlístice Camallanus hypophthalmichthys Dogel et Achmerov, 1959 jsou redeskribovány podle exemplářů získaných ze střeva tolstolobika Aristichthys nobilis z jezera Liangzihu (povodí řeky Jang-ce) v provincii Hubei ve střední Číně. Použití optické a řádkovací elektronové mikroskopie umožnilo detailní prostudování morfologie tohoto dosud málo známého druhu a potvrdit jeho platnost. Nález představuje zjištění u nového hostitele, první výskyt tohoto parazita v povodí řeky Jang-ce a první dokumentovaný nález C. hypophthalmichthys v Číně
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011757

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.