Number of the records: 1  

A paraphyly of the genus Bothriocephalus Rudolphi, 1808 (Cestoda: Pseudophyllidea) inferred from internal transcribed spacer-2 and 18S ribosomal DNA sequences

 1. 1.
  0104476 - PAU-O 20043054 RIV US eng J - Journal Article
  Škeříková, Andrea - Hypša, Václav - Scholz, Tomáš
  A paraphyly of the genus Bothriocephalus Rudolphi, 1808 (Cestoda: Pseudophyllidea) inferred from internal transcribed spacer-2 and 18S ribosomal DNA sequences.
  [Parafylie rodu Bothriocephalus Blanchard, 1852 (Cestoda: Pseudophyllidea) zjištěná na základě analýzy ITS2 a částečné sekvence 18S rDNA.]
  Journal of Parasitology. Roč. 90, č. 3 (2004), s. 612-617. ISSN 0022-3395. E-ISSN 1937-2345
  R&D Projects: GA ČR GA524/01/1314; GA ČR GA524/04/0342; GA AV ČR KSK6005114
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6022909
  Keywords : Cestoda * Pseudophyllidea * phylogeny
  Subject RIV: GJ - Animal Vermins ; Diseases, Veterinary Medicine
  Impact factor: 1.439, year: 2004

  Phylogenetic relationships between Bothriocephalus species from freshwater and marine teleosts from different geographical regions were studied using internal transcribed spacer-2 and partial 18S ribosomal DNA. The analyses revealed a paraphyly of Bothriocephalus with respect to the genera Polyonchobothrium, Anantrum, and Clestobothrium. The freshwater species Bothriocephalus claviceps, B. acheilognathi, and Bothriocephalus sp. from Dorosoma petenense formed a well-supported monophyletic cluster, with Polyonchobothrium at its base. In contrast, the type species, B. scorpii, clustered within a distinct lineage formed by a heterogeneous assemblage of marine species, Clestobothrium crassiceps and Anantrum tortum, and the freshwater species B. cf. japonicus. This shows that the current morphology-based classification is unlikely to reflect the phylogenetic relationships within this group and will require a thorough revision

  Na základě analýzy DNA sekvencí ITS 2 a částečné sekvence genu pro 18S ribozomální RNA byly studovány fylogenetické vztahy mezi druhy tasemnic rodu Bothriocephalus ze sladkovodních a mořských ryb pocházejících z různých geografických oblastí. Analýza prokázala parafyletickou povahu rodu Bothriocephalus vzhledem k rodům Polyonchobothrium, Anantrum a Clestobothrium. Sladkovodní druhy Bothriocephalus claviceps, B. acheilognathi a Bothriocephalus sp. izolovaný z hostitele Dorosoma petenense vytvářejí monofyletickou skupinu na jejíž bázi se odštěpuje rod Polyonchobothrium. Typový druh B. scorpii se objevuje v samostatné skupině zahrnující heterogenní soubor mořských druhů, Clestobothrium crassiceps, Anantrum tortum a sladkovodní druh B. cf. japonicus. Z výsledků je zřejmé, že současná klasifikace, vycházející z morfologických charakteristik, nepostihuje fylogenetické vztahy uvnitř této skupiny tasemnic a že bude vyžadovat rozsáhlou revizi
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011742

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.