Number of the records: 1  

The cestode Atractolytocestus huronensis (Caryophyllidea) continues to spread in Europe: new data on the helminth parasite of the common carp

 1. 1.
  0104464 - PAU-O 20043042 RIV DE eng J - Journal Article
  Oros, M. - Hanzelová, V. - Scholz, Tomáš
  The cestode Atractolytocestus huronensis (Caryophyllidea) continues to spread in Europe: new data on the helminth parasite of the common carp.
  [Tasemnice Atractolytocestus huronensis (Caryophyllidea) pokračuje v šíření Evropou: nové údaje o parazitickém helmintu kapra.]
  Diseases of Aquatic Organisms. Roč. 62, 1/2 (2004), s. 115-119. ISSN 0177-5103. E-ISSN 1616-1580
  R&D Projects: GA ČR GA524/04/0342
  Grant - others:GA SR(SK) VEGA2/4177/04
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6022909
  Keywords : Atractolytocestus huronensis * Cyprinus carpio * man-made introduction
  Subject RIV: GJ - Animal Vermins ; Diseases, Veterinary Medicine
  Impact factor: 1.583, year: 2004

  The caryophyllidean tapeworm Atractolytocestus huronensis Anthony, 1958, originally described from the common carp Cyprinus carpio carpio L. from North America, has recently been introduced into Europe (UK, Hungary). In the present study, the dispersion of the tapeworm in other countries of Central Europe (Slovakia and the Czech Republic) is described, including its first observation in the common carp of the Tisa River, southeastern Slovakia. The parasite has also been found in cultured carp from fishponds in South Bohemia, from where the carp are imported to many European countries. Rapid dissemination of this cestode in Europe indicates its ability to colonise new regions, and represents another example of man-made introduction of potential pathogens of carp and other farmed fish

  Tasemnice Atractolytocestus huronensis Anthony, 1958 z řádu Caryophyllidea, původně popsaná z kapra Cyprinus carpio carpio L. v Severní Americe, byla nedávno zavlečena do Evropy (Velká Británie, Maďarsko). V předkládané práci je popsáno šíření tasemnice v dalších zemích střední Evropy (Slovensko a Česká republika), včetně prvního prokázaného výskytu parazita v kaprovi z řeky Tisy na východním Slovensku. Tasemnice byla také nalezena v chovech kaprů v jižních Čechách, odkud je kapr vyvážen do mnoha zemí Evropy. Rychlé šíření tasemnice v poslední době ukazuje její schopnost osídlení nových oblastí a představuje další příklad zavlečení potenciálního patogena kapra dalších chovaných ryb
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011730

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.