Number of the records: 1  

Changes in biodiversity of mosquitoes in the years 2002-2003 caused by climatic changes in the Morava River Basin

 1. 1.
  0104458 - PAU-O 20043036 RIV SK eng J - Journal Article
  Olejníček, Jiří - Minář, Jan - Gelbič, Ivan
  Changes in biodiversity of mosquitoes in the years 2002-2003 caused by climatic changes in the Morava River Basin.
  [Změny biodiverzity komárů v povodí řeky Moravy v letech 2002-2003, vyvolané klimatickými změnami.]
  Acta Facultatis Ecologiae (Zvolen). Roč. 12, - (2004), s. 115-121. ISSN 1336-300X
  R&D Projects: GA AV ČR KSK6005114; GA AV ČR IBS6022201
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6022909; CEZ:AV0Z5007907
  Keywords : mosquitoes * Southern Morava * global warming
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

  Ecology of mosquitoes was studied in lowland forests in the lower Morava and Dyje River Basins in the years 2002-2003. Changes in species biodiversity and sequence diagrams of occurrence of particular species, caused by global warming, as well as possibilities for mosquito control by controlled flowage in natural reserves, are discussed

  Byla studována ekologie komárů v lužním lese v dolní části povodí Moravy a Dyje v letech 2002 - 2003. V práci jsou diskutovány změny v biodiverzitě a době výskytu jednotlivých druhů způsobené oteplováním klimatu, rovněž tak možnosti omezování počtu komárů pomocí řízených záplav v přírodních rezervacích
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011724

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.