Number of the records: 1  

Observations on the transmission and the seasonality of infection of the nematode Raphidascaris acus in Salmo trutta fario in a small trout stream in North Bohemia, Czech Republic

 1. 1.
  0104453 - PAU-O 20043031 RIV SK eng J - Journal Article
  Moravec, František
  Observations on the transmission and the seasonality of infection of the nematode Raphidascaris acus in Salmo trutta fario in a small trout stream in North Bohemia, Czech Republic.
  [Sledování přenosu a sezonnosti infekcí hlísticí Raphidascaris acus u pstruha obecného (Salmo trutta fario) v malém pstruhovém toku v severních Čechách v České republice.]
  Helminthologia. Roč. 41, č. 2 (2004), s. 91-97. ISSN 0440-6605. E-ISSN 1336-9083
  R&D Projects: GA ČR GA524/00/0267
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6022909
  Keywords : parasitic nematode * Raphidascaris acus * seasonality
  Subject RIV: GJ - Animal Vermins ; Diseases, Veterinary Medicine
  Impact factor: 0.365, year: 2004

  Seasonal variations in the occurrence and maturation of the nematode Raphidascaris acus (Bloch, 1779) were followed in brown trout, Salmo trutta fario L., in the Homolský Brook (the Elbe River basin) at Velké Březno, North Bohemia, the Czech Republic, during the period of 14 months (from April 2000 to May 2001). Gammarids Gammarus fossarum Koch were found to serve as the true intermediate host. Heavy infections with R. acus larvae were found in all examined specimens of loach, Barbatula barbatula (L.), in which the parasite's third- and fourth-stage larvae occurred mainly in the liver, with the intensity up to about 650 larvae per fish; B. barbatula probably serve as both the intermediate and the paratenic host. New infections were acquired by trout all the year round, but mainly from November until April of the next year. The parasite's seasonal maturation cycle was induced by ecological factors, particularly water temperature

  Během 14 měsíců (od dubna 2000 do května 2001) byly sledovány sezonní změny ve výskytu a dospívání hlístice Raphidascaris acus (Bloch, 1779) u pstruha obecného (Salmo trutta fario L.) v Homolském potoce (povodí Labe) ve Velkém Březnu v severních Čechách v České republice. Jako mezihostitel byl zjištěn blešivec Gammarus fossarum Koch. Silné nákazy larvami R. acus byly zjištěny u všech vyšetřovaných mřenek (Barbatula barbatula (L.)), u nichž se larvy třetího a čtvrtého stádia parazita vyskytovaly hlavně v játrech, s intenzitou až okolo 650 larev v rybě. Nové infekce získávali pstruzi během celého roku, ale hlavně od listopadu do dubna příštího roku. Sezonní cyklus dospívání parazita je vyvoláván ekologickými faktory, zejména teplotou vody
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011719

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.