Number of the records: 1  

Redescription of Dracunculus globocephalus Mackin, 1927 (Nematoda: Dracunculidae), a parasite of the snapping turtle, Chelydra serpentina

 1. 1.
  0104451 - PAU-O 20043029 RIV CZ eng J - Journal Article
  Moravec, František - Little, M. D.
  Redescription of Dracunculus globocephalus Mackin, 1927 (Nematoda: Dracunculidae), a parasite of the snapping turtle, Chelydra serpentina.
  [Redeskripce Dracunculus globocephalus Mackin, 1927 (Nematoda: Dracunculidae), parazita želvy Chelydra serpentina.]
  Folia Parasitologica. Roč. 51, č. 4 (2004), s. 339-345. ISSN 0015-5683. E-ISSN 1803-6465
  R&D Projects: GA ČR GA524/03/0061
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6022909
  Keywords : Nematoda * Dracunculoidea * taxonomy
  Subject RIV: GJ - Animal Vermins ; Diseases, Veterinary Medicine
  Impact factor: 0.837, year: 2004

  Dracunculus globocephalus Mackin, 1927 (Nematoda: Dracunculoidea) is redescribed from specimens collected from the mesentery of the snapping turtle, Chelydra serpentina (L.), in Louisiana, USA. The use of scanning electron microscopy, applied for the first time in this species, made it possible to study details in the structure of the cephalic end and the arrangement of male caudal papillae that are difficult to observe under the light microscope. This species markedly differs from all other species of Dracunculus in having the spicules greatly unequal in size and shape, in the absence of a gubernaculum, and in the disposition of male caudal papillae. The validity of D. globocephalus is confirmed, but the above mentioned morphological differences are not sufficient for listing it in a separate genus. This is the first record of D. globocephalus in Louisiana

  Druh Dracunculus globocephalus Mackin, 1927 (Nematoda: Dracunculoidea) je popsán podle exemplářů z mezenteria želvy Chelydra serpentina (L.) z Louisiany, USA. Použití řádkovací elektronové mikroskopie, poprvé u tohoto druhu, umožnilo detailní studium stavby hlavového konce a uspořádání genitálních papil u samce, které jsou obtížně pozorovatelné v optickém mikroskopu. Tento druh se výrazně liší od ostatních zástupců rodu Dracunculus, že jeho spikuly jsou velmi odlišné velikostí a tvarem, gubernakulum chybí a rozmístění kaudálních papil samce je jiné. Platnost druhu D. globocephalus je potvrzena, ale shora zmíněné rozdíly nejsou dostatečné pro zařazení do samostatného rodu. Toto je první nález D. globocephalus v Louisianě
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011717

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.