Number of the records: 1  

Comparative studies on intestine ultrastructure of third-stage larvae and adults of Cystidicoloides ephemeridarum (Nematoda, Cystidicolidae)

 1. 1.
  0104436 - PAU-O 20043014 RIV DE eng J - Journal Article
  Frantová, Denisa - Moravec, František
  Comparative studies on intestine ultrastructure of third-stage larvae and adults of Cystidicoloides ephemeridarum (Nematoda, Cystidicolidae).
  [Srovnávací studie ultrastruktury střeva larev třetího stádia a dospělců Cystidicoloides ephemeridarum (Nematoda, Cystidicolidae).]
  Parasitology Research. Roč. 94, č. 5 (2004), s. 377-383. ISSN 0932-0113. E-ISSN 1432-1955
  R&D Projects: GA AV ČR KJB6022305
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6022909
  Keywords : Nematoda * Cystidicolidae * ultrastructure
  Subject RIV: EG - Zoology
  Impact factor: 1.060, year: 2004

  The intestinal epithelium of third-stage larvae and adults of Cystidicoloides ephemeridarum from haemocoel of mayflies and stomach of brown trout was studied by electron microscopy and cytochemistry. In section, the intestine of both stages is composed of a single layer of about ten undifferentiated intestinal cells in a ring. A labyrinth of deep invaginations is present in the basal region of each cell. The apical surface is modified into well developed, regularly arranged microvilli. These, together with numerous organelles engaged in metabolism and a well defined gut lumen filled with unidentifiable material suggest that the intestine may function in digestion and absorption during both stages. The adults seem to feed upon the semifluid content of the stomach of brown trout

  Pomocí elektronové mikroskopie a cytochemie byl studován střevní epitel larev třetího stádia a dospělců Cystidicoloides ephemeridarum z dutiny tělní jepic a ze pstruha obecného. Na řezu je střevo obou stádií tvořeno jednoduchou vrstvou asi deseti nediferencovaných střevních buněk v kruhu. V bazální části každé buňky je labyrint hlubokých invaginací. Apikální povrch je modifikován na dobře vyvinuté, pravidelně uspořádané mikrovily. Tyto, spolu s četnými organelami zapojenými do metabolismu a s dobře definovaným prosvětem střeva vyplněným nedefinovatelným materiálem, nasvědčují tomu, že střevo funguje při trávení i absorpci u obou stádií. Zdá se, že dospělci se živí polotekutým obsahem žaludku pstruha
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011702

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.