Number of the records: 1  

Advances in the knowledge of amphizoic amoebae infecting fish

 1. 1.
  0104432 - PAU-O 20043010 RIV CZ eng J - Journal Article
  Dyková, Iva - Lom, Jiří
  Advances in the knowledge of amphizoic amoebae infecting fish.
  [Nové poznatky o amfizoických amébách infikujících ryby.]
  Folia Parasitologica. Roč. 51, 2/3 (2004), s. 81-97. ISSN 0015-5683. E-ISSN 1803-6465
  R&D Projects: GA AV ČR IAA6022202
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6022909
  Keywords : amphizoic amoebae * fish hosts * review
  Subject RIV: EA - Cell Biology
  Impact factor: 0.837, year: 2004

  Free-living amoebae infecting freshwater and marine fish include those described thus far as agents of fish diseases, associated with other disease conditions and isolated from organs of asymptomatic fish. Recent progress in the understanding of the biology of Neoparamoeba spp., agents responsible for significant direct losses in Atlantic salmon and turbot industry, is presented. The limits of morphological and non-morphological approaches in species determination are exemplified by Neoparamoeba, Vannella and Platyamoeba spp., which are the most common amoebae isolated from fish gills, Acanthamoeba and Naegleria spp. isolated from various organs of freshwater fish, and by other unique fish isolates of the genera Nuclearia, Thecamoeba and Filamoeba. Attention is particularly given to specific diagnostic tools for fish-infecting amphizoic amoebae and ways for their further development

  K volně žijícím amébám, které infikují sladkovodní a mořské ryby patří ty, které byly popsány jako původci onemocnění, améby provázející jiná onemocnění a ty, které izolujeme z orgánů asymptomatických ryb. Práce prezentuje pokrok ve znalostech biologie druhů rodu Neoparamoeba, původce významných přímých ztrát lososů a platýzů v průmyslových chovech. Limity morfologického a nemorfologického přístupu k determinaci druhů jsou předvedeny na příkladech améb rodů Neoparamoeba, Vannella a Platyamoeba, které se běžně vyskytují na žábrách ryb, Acanthamoeba a Naegleria, které byly izolovány z různých orgánů sladkovodních ryb a na dalším vzácnějších druzích rodů Nuclearia, Thecamoeba a Filamoeba. Zvláštní pozornost je věnována diagnostickým postupům a perspektivám jejich vývoje
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011698

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.