Number of the records: 1  

Variability in population and community biomass in a grassland community affected by environmental productivity and diversity

 1. 1.
  0104401 - ENTU-I 20043065 RIV DK eng J - Journal Article
  Lepš, Jan
  Variability in population and community biomass in a grassland community affected by environmental productivity and diversity.
  [Variabilita biomasy společenstva a jednotlivých druhů v louce ovlivněná produktivitou a diverzitou.]
  Oikos. Roč. 107, č. 1 (2004), s. 64-71. ISSN 0030-1299. E-ISSN 1600-0706
  R&D Projects: GA ČR GA206/02/0953
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5007907
  Keywords : Old-field * statistical inevitability
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Impact factor: 2.901, year: 2004

  Long-term data from a field experiment are used to test the effects of productivity and diversity on species and community biomasss variability. It is concluded, that the effect of productivity increases both the population and community biomass variability.

  Data z dlouhodobého terénního pokusu byla využita k testu vlivu diverzity a produktivity prostření na variabilitu. Bylo konstatováno, že zvýšená produktivita zvyšuje jak variabilitu biomasy jednotlivých populací, tak variabilitu společenstva.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011670

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.