Number of the records: 1  

Instability driven flow and runoff formation in a small catchment

 1. 1.
  0104394 - UH-J 20043016 RIV ES eng J - Journal Article
  Tesař, Miroslav - Pražák, Josef - Lichner, Ľ.
  Instability driven flow and runoff formation in a small catchment.
  [Nestabilitou hnané proudění a tvorba odtoku v malém povodí.]
  Geologica Acta. Roč. 2, č. 2 (2004), s. 147-156. ISSN 1695-6133. E-ISSN 1696-5728
  R&D Projects: GA AV ČR KSK3046108; GA AV ČR IBS2060104; GA MŽP SE/610/3/00
  Grant - others:Slovak Scientific Grant Agency(SK) 2/7065/20; 5th EC Framework Programme(XE) IST-2000-28084
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2060917
  Keywords : rainfall * runoff * soil
  Subject RIV: DA - Hydrology ; Limnology

  Two anomalous phenomena were observed in a small catchment: 1) In some situations, the water supplied by rain caused a pronounced decrease in the soil water content. 2) In these periods, the soil water movement could be explained only by assuming an irregularly oscillating outflow of soil water into lower horizons. In these situations a large volume of water flows through the soil; therefore, on the hydrological scale, this phenomenon forms a great part of the outflow from a watershed

  V malém povodí byly pozorovány dva anomální jevy: 1) v některých situacích způsobila voda dodaná z deště zřetelný pokles půdní vlhkosti. 2) V těchto obdobích může být pohyb půdní vláhy vysvětlen pouze za předpokladu oscilačního výtoku půdní vody pod půdní profil. V těchto situacích protéká velké množství vody půdou; proto tento jev v hydrologickém měřítku tvoří velkou část odtoku z povodí
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011666

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.