Number of the records: 1  

Pension reform in the Czech Republic: present situation and future prospects (a comparison with Austria)

 1. 1.
  0104315 - NHU-N 20043153 RIV CZ eng J - Journal Article
  Vavrejnová, Marie - Belabed, E. - Wörister, K.
  Pension reform in the Czech Republic: present situation and future prospects (a comparison with Austria).
  [Reforma systému důchodového zabezpečení - současnost a vyhlídky (srovnání s Rakouskem).]
  Prague Economic Papers. Roč. 13, č. 3 (2004), s. 237-259. ISSN 1210-0455. E-ISSN 2336-730X
  R&D Projects: GA AV ČR KSK9058117
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7085904
  Keywords : pension reforms * aging * multi-pillar system
  Subject RIV: AH - Economics

  This paper deals with present situation and future development of pension reform in the Czech Republic. A comparison with neighboring country - Austria, has been done. Parametrical reforms of pay as you go systems in both countries are compared and evaluated. Pretensions to introduce the multi-pillar pension system are commented and appraised.

  Studie se zabývá současnou situací a budoucím vývojem reformy důchodového zabezpečení v České republice. Srovnání s Rakouskem. Jsou zhodnoceny a porovnány parametrické reformy průběžných systémů v obou zemích. Jsou komentovány ambice zavést penzijní systém opřený o více pilířů.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011589

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.