Number of the records: 1  

Nutrient cycling in a strongly acidified mesotrophic lake

 1. 1.
  0104276 - HBU-Z 20043011 RIV US eng J - Journal Article
  Kopáček, Jiří - Brzáková, Martina - Hejzlar, Josef - Nedoma, Jiří - Porcal, Petr - Vrba, Jaroslav
  Nutrient cycling in a strongly acidified mesotrophic lake.
  [Cyklus živin v silně acidifikovaném mezotrofním jezeře.]
  Limnology and Oceanography. Roč. 49, č. 4 (2004), s. 1202-1213. ISSN 0024-3590. E-ISSN 1939-5590
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA206/00/0063; GA ČR(CZ) GA206/03/1583
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6017912
  Keywords : acidification * nutrients * water chemistry
  Subject RIV: DA - Hydrology ; Limnology
  Impact factor: 3.024, year: 2004

  In-lake cycles of C, N, and P were evaluated in the strongly acidified Plešné Lake (Central Europe). The mass balance of nutrients was based on the major external inputs (tributaries and atmospheric deposition), internal sources and transformations (primary and bacterial production, biological decomposition of seston and sediments), sedimentation, and outputs. Compared to circum-neutral lakes, nutrient cycling differed as follows: (1) Liberated orthophosphate from seston was converted from a liquid to a particulate phase by colloidal Al in the hypolimnion, and deposited. Similar abiotic P immobilisation removed 16 mol/ha/yr from the whole water column, thus reducing by /~20% the pool of potentially bio-available P and contributing to a severe P limitation of biomass. (2) The cessation of nitrification due to water acidification led to an atypical situation, where the lake became a net source of ammonium (300 mol/ha/yr) because its dissimilative liberation exceeded its assimilation.

  Cyklus živin (uhlík, fosfor a dusík) byl studován v Plešném jezeře na Šumavě. Významné odchylky od běžných živinových cyklů v porovnání s neutrálními jezery byly zjištěny pro fosfor a amoniakální dusík. (1) Fosforečnany uvolněné mikrobiálním rozkladem sestonu byly převedeny z rozpuštěné do partikulované formy koloidy Al hydroxidů a odsedimentovaly. Abiotická imobilizace odstranila 16 mol/ha/rok P z vodního sloupce a snížila o přibližně 20% jeho množství potenciálně dostupné pro fytoplankton. (2) Dlouhodobá acidifikace jezera přerušila nitrifikaci ve vodním sloupci a jezero se tak netypicky stalo zdrojem amonných iontů (300 mol/ha/rok), protože jejich produkce rozkladnými pochody převýšila jejich asimilaci.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011550

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.