Number of the records: 1  

PALS laser interactions with foam targets

 1. 1.
  0104260 - FZU-D 20040602 RIV FR eng C - Conference Paper (international conference)
  Limpouch, Jiří - Demchenko, N. N. - Gus'kov, S. Yu. - Gromov, A. I. - Kalal, M. - Kasperczuk, A. - Kondrashov, V. N. - Krouský, Eduard - Mašek, Karel - Pisarczyk, P. - Pisarczyk, T. - Rozanov, V. B.
  PALS laser interactions with foam targets.
  [Interakce laserového záření (PALS) s pěnovými terčíky.]
  European Physical Society Conference on Plasma Physics /31./. Mulhouse: European Physical Society, 2004 - (Norreys, P.; Hutchinson, H.), s. 1-4. Europhysics Conference Abstracts, 28B. ISBN 2-914771-22-3.
  [European Physical Society Conference on Plasma Physics /31./. London (GB), 28.06.2004-02.07.2004]
  R&D Projects: GA MŠMT LN00A100
  Keywords : laser produced plasma * low density foam targets * smoothing effects * heat wave propagation
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers

  The main goal of this work is to study energy transport through the low-density porous matter and to demonstrate a sufficient efficiency of thin foil acceleration together with substantial smoothing effects of the low-density foam absorber. The experimental results are in a good agreement with our two-dimensional hydrodynamic calculations and with analytical model

  Hlavním cílem práce je studium přenosu energie porézními materiály o nízké hustotě, prokázání účinnosti podstatného urychlování tenké fólie a vyhlazovacího efektu nízkohustotních pěnových absorbérů. Experimentální výsledky velice dobře souhlasí s našimi dvoudimenzionálními simulacemi a analytickým modelem
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011534

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.