Number of the records: 1  

Confocal microscopy of the green-algal chloroplast

 1. 1.
  0104198 - FGU-C 20040110 RIV CZ eng J - Journal Article
  Škaloud, P. - Radochová, Barbora
  Confocal microscopy of the green-algal chloroplast.
  [Využití konfokální mikroskopie při studiu chloroplastu zelených řas.]
  Czech Phycology. Roč. 4, - (2004), s. 183-190. ISSN 1213-3434
  Grant - others:FRVŠ(CZ) 2826/2003; GA UK(CZ) 139/2002/B
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5011922; CEZ:MSM 113100004
  Keywords : confocal microscopy * green-algal chloroplast
  Subject RIV: EF - Botanics

  The confocal microscopy proves useful in the investigations of chloroplast morphology and ontogeny of several coccal green algae. The three-dimensional images allow the reconstruction of the chloroplast morphology and the exact determination of the chloroplast number in the cell. This character is essential for species determination in numerous genera of coccal green algae. The simple method of pyrenoid visualisation by confocal images is demonstrated. Within the pyrenoid we can recognise the structure and shape of the invaginated thylakoids. In comparison with the methodically difficult transmission electron microscopy, the confocal microscopy provides a simple and appropriate method for the morphological and taxonomic studies of various algal taxa

  Konfokální mikroskopie je využita při zkoumání morfologie a ontogeneze chloroplastu několika druhů kokálních zelených řas. Trojrozměrné obrazy umožňují rekonstrukci morfologie chloroplastu a přesné určení počtu chloroplastů v buňce, což je znak důležitý pro určení druhu v početném rodu kokálních zelených řas. V práci je předvedena jednoduchá metoda vizualizace pyrenoidu, uvnitř pyrenoidu je možné rozpoznat strukturu a tvar invaginovaných tylakoidů. Ve srovnání s metodicky obtížnou transmisní elektronovou mikroskopií je konfokální mikroskopie jednoduchá a vhodná pro morfologické a taxonomické studie různých druhů řas
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011476

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.