Number of the records: 1  

Nedestruktivní archeologie: teorie, metody a cíle

 1. 1.
  0104187 - BU-J 20045042 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Beneš, J. - Prach, Karel
  Geobotanická indikace v archeologii.
  [Geobotanical indications in archaeology.]
  Nedestruktivní archeologie: teorie, metody a cíle. Praha: Academia, 2004, s. 297-303. ISBN 80-200-1216-8
  R&D Projects: GA AV ČR KSK6005114
  Keywords : contrasting vegetation, basiphilous species, polen analysis, potential vegetation
  Subject RIV: EF - Botanics

  Byl podán přehled geobotanických metod, které mohou být využity v archeologii. Rozděleny byly na přímé a nepřímé. K přímým metodám patří indikace pomocí výskytu konkrétních rostlinných druhů a odlišné (kontrastní) vegetace. K nepřímým náležejí např. pylová analýza a analýza makrozbytků. Přímé metody lze využít k indikaci zaniklých staveb a obytných areálů, liniových a plošných situací Nepřímé metody pomáhají rekonstruovat krajinný rámec v příslušné době, např. vegetační kryt krajiny včetně intenzity zemědělství.

  A survey of geobotanical methods, which can be exploited in archaeology, is given. The methods belong to direct and indirect. The former can be used in indication of ancient remnants of buildings and settlements, various linear features like old roads, etc. Indirect methods help us to reconstruct the landscape context, especially vegetation cover and intensity of agriculture.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011466

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.