Number of the records: 1  

Šumava, příroda, historie, život

 1. 1.
  0104167 - BU-J 20045023 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Lederer, F. - Lukavský, Jaromír
  Řasy Šumavy.
  [Algae of Bohemian Forest.]
  Šumava, příroda, historie, život. Praha: V.UhlířBaset, 2003 - (Dudák, V.), s. 185-190. ISBN 80-7340-021-9
  R&D Projects: GA AV ČR KSK6005114
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6005908
  Keywords : Algae * Bohemian Forest
  Subject RIV: EF - Botanics

  Řasy a sinice jsou prezentovány jako důležitá součást rostlinných společenstev. Potoky, rašeliniště, aerofytní a subaerofytní stanoviště, fytoplankton jezer a sněžné řasy jsou pojednány a dokumentovány na tabulích a mikrofotografiích. Šumava je důležitým refugiem oligotrofních druhů řas a klasickou lokalitou jejich studia.

  Algae and Cyanobacteria of Bohemian Forest are presented, as an important part of plant communities. Streams, bogs, arophytic ans subaerophytic standorts, phytoplankton of lakes and cryoseston are discussed and presented in tables and microphotographs.Bohemian Forest is an important refugium of oligotrophic species and a classic locality for therir study.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011447

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.