Number of the records: 1  

Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku

 1. 1.
  0104133 - ARU-G 20043056 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Čulíková, Věra
  Rostlinné makrozbytky z raně středověkého hradu Stará Boleslav.
  [Plant Macrofossils from the early medieval Stronghold Stará Boleslav.]
  Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2003 - (Boháčová, I.), s. 367-379. Medieavalia archaeologica, 5. ISBN 80-86124-43-6
  R&D Projects: GA ČR GA404/99/1059; GA ČR GA404/99/1060; GA ČR GA404/03/0365
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8002910
  Keywords : Early Middle Ages * plant remains * anthropisation
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

  Předběžná archeobotanická studie se zaměřuje na případné rozdíly mezi vzorky z akropole, fortifikačního pásma a předhradí. Velmi podobné výsledky prokázaly převahu synantropních rostlinných druhů, potvrzujících dlouhodobou antropizaci území.

  The anticipatory study is focused on eventual differences between specimens from acropolis, fortified settlement and the settlement in front of the castle. The similar results show the majority of synanthropic plant species, which verify long-standing anthropisation of the area.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011414

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.