Number of the records: 1  

Výsledky karpologických a pylových analýz z novověké archeologické lokality Brno - nároží ulic Leitnerova a Jircháře (blok 95a, vrstva s.j. 113)

 1. 1.
  0104132 - ARU-G 20043055 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Čulíková, Věra - Jankovská, V.
  Výsledky karpologických a pylových analýz z novověké archeologické lokality Brno - nároží ulic Leitnerova a Jircháře (blok 95a, vrstva s.j. 113).
  [Results of the carpological and pollen analyses from the Early modern period of the archaeological locality Brno - at the corner of Leitnerova and Jircháře street (block of houses No 95a, layer 113).]
  Ve službách archeologie V., Sborník k sedmdesátinám RNDr. Emanuela Opravila, CSc. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2004 - (Hašek, V.; Nekuda, R.; Ruttkaj, M.), s. 139-145. Ve službách archeologie, 5. ISBN 80-7275-051-8.
  [Přírodovědecké metody v archeologii a antropologii /6./. Brno (CZ), 20.05.2003-23.05.2003]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8002910
  Keywords : pollenanalysis * carpological analysis * palaeoreconstruction
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

  Výsledky karpologické, xylotomické a pylové analýzy vzorků z raného novověku umožnily poměrně podrobnou paleorekonstrukci vegetace zkoumané lokality Brno - nároží ulic Leitnerova a Jircháře.

  The results of the carpological, xylotomic and pollen analyses of the specimens from the early modern period made possible the palaeoreconstruction of the vetetation in the archaeological locality Brno - the corner of Leitnerova and Jircháře street.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011413

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.