Number of the records: 1  

Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku

 1. 1.
  0104101 - ARU-G 20043024 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Boháčová, Ivana
  Stará Boleslav v raně středověkém přemyslovském státě.
  [Stará Boleslav in the Early Medieval Přemyslid State.]
  Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2003 - (Boháčová, I.), s. 471-478. Mediaevalia archaeologica, 5. ISBN 80-86124-43-6
  R&D Projects: GA ČR GA404/03/0365; GA ČR GA404/99/1060
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8002910
  Keywords : early Middle Ages * Přemyslid State * Stará Boleslav
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

  Příspěvek k poznání vývoje Staré Boleslavi v raně středověkém přemyslovském státě, na základě archeologických pramenů.

  Contribution on Stará Boleslav´s development recognition in the early mediaeval Přemyslid State, on the basic of the archaeological sources.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011382

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.