Number of the records: 1  

Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku

 1. 1.
  0104089 - ARU-G 20043012 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Boháčová, Ivana
  Topografie lokality.
  [Site Topography.]
  Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2003 - (Boháčová, I.), s. 11-16. Mediaevalia archaeologica, 5. ISBN 80-86124-43-6
  R&D Projects: GA ČR GA404/03/0365; GA ČR GA404/99/1060
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8002910
  Keywords : Early Medieval stronghold * site topography * Stará Boleslav
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

  Příspěvek pojednává raně středověkém přemyslovském hradu Boleslav a o topografii této lokality.

  Contribution on early Middle Ages Přemyslid castle Boleslav and on its site topography.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011370

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.