Number of the records: 1  

Mikulčice. Pohřebiště u 6. a 12. kostela

 1. 1.
  0104080 - ARU-G 20043003 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Profantová, Naďa
  Mikulčice - pohřebiště u 6. kostela: pokus o chronologické a sociální zhodnocení.
  [Mikulčice - cemetery near 6. church: trial of chronological and social evaluation.]
  Mikulčice. Pohřebiště u 6. a 12. kostela. Brno: Archeologickú ústav AV ČR, 2003 - (Kouřil, P.), s. 7-209. Spisy Archeologického ústav AV ČR Brno, 22. ISBN 80-86023-55-9
  R&D Projects: GA ČR GA404/99/0429
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8002910
  Keywords : cemetery * Great Moravia * Elite
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

  Pokus o nové vyhodnocení 200 hrobů odkrytých v 60. letech i později, provedeny nové analýzy (rtg.snímky, určení dřeva, RFA analýzy drahých kovů), nové prostorové analýzy v rámci pohřebiště, nová srovnání s dalšími pohřebišti a pokus stanovit specifické rysy analyzovaného pohřebiště.

  A trial of new evaluation of the 200 graves excavated in the 60´s. Execution of the new analyses (x-ray photos, dendrochronological analyse, RFA - precious metal), new spatial analyses in the area of the cemetery, new comparison with other burial grounds and trial of assessment of the peculiar attribute of the analysed burial ground.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011362

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.