Number of the records: 1  

Radar verification approach to the QPF for local flash flood storms

 1. 1.
  0104061 - UFA-U 20040051 RIV DE eng C - Conference Paper (international conference)
  Řezáčová, Daniela - Sokol, Zbyněk
  Radar verification approach to the QPF for local flash flood storms.
  [Verifikace kvantitativní předpovědi srážek (QPF) lokálních bouří způsobujících bleskové povodně s použitím radarových dat.]
  ERAD Publication Series Volume 2. Katlenburg Lindau: Copernicus, 2004 - (Michelson, D.; Rossa, A.), s. 193-196. ISBN 3-936586-29-2.
  [European Conference on Radar Meteorology (ERAD) together with the COST 717 Final Seminar /3./. Visby (SE), 06.09.2004-10.09.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA205/04/0114; GA MŠMT OC 717.20
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3042911
  Keywords : precipitation forecast * NWP model * radar meteorology
  Subject RIV: DG - Athmosphere Sciences, Meteorology

  A new method of the verification of precipitation forecast by a NWP model is presented. The method uses radar and gauge data and it is suitable for precipitation fields with a high resolution

  Je prezentována nová metoda verifikace předpovědi srážek NWP modelem. Metoda využívá radarová data a data ze srážkoměrů. Je vhodná pro srážková pole s vysokým rozlišením
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011349

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.